I. körlevél

VI. Magyar Tájökológiai Konferencia 2015. VI. Magyar Tájökológiai Konferencia 2015.
I. körlevél 2014. június 2.

VI. Magyar Tájökológiai Konferencia
I. körlevél

Kedves Kollégák!

A legutolsó, a Nyugat-magyarországi Egyetem által szervezett soproni konferencia zárásakor elhangzottaknak megfelelően az ELTE Természettudományi Kara Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke rendezi meg a következő, a sorban immáron VI. Tájökológiai Konferenciát Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek címmel 2015. május 21-23. között Budapesten.

Helyszíne: az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi épülettömbje.

A konferenciára ez úton szeretettel meghívunk minden tájkutatással, tájtervezéssel és egyéb, a tájhoz kapcsolódó tevékenységgel foglalkozó szakembert.

A konferencia célja lehetőséget biztosítani a tájökológiai kutatásokkal foglalkozó szakterületek képviselői számára az alább ismertetendő témakörökhöz kapcsolódó legújabb eredményeik bemutatására. Az elméleti témakörökkel foglakozó előadásokon túl a konferencia súlyt kíván helyezni az antropogén hatásokat feltáró vizsgálatokra, a tájkutatással kapcsolatos gyakorlati tevékenységeket folytató szakemberek tapasztalatainak bemutatására és a gyakorlati tájvédelemmel kapcsolatos problémák megismertetésére.

A hagyományoknak megfelelően a konferencia az első napon plenáris előadóüléssel kezdődik, majd a résztvevők szekciókban ismertetik kutatási eredményeiket. A szekciók az egyes témakörökre beérkező jelentkezések, illetve az előadások megküldött kivonatai alapján fognak megszerveződni. A konferencia harmadik napján a résztvevők szakmai tanulmányúton vehetnek részt.

A konferencia témakörei

  • Elméleti tájkutatás, tájmetria
  • Tájváltozás, tájhasználat-változás, kultúrtájak
  • Tájépítészet, tájtervezés
  • Táji értékek, táj- és természetvédelem, tájrehabilitáció
  • Táj- és biodiverzitás, hagyományos ökológiai tudás
  • Tájökológiai, tájföldrajzi kutatások a földtudományokban
  • Ökoturizmus és táji fenntarthatóság

Figyelem! A legjobb előadásokat a Tájökológiai Lapok leközli!

A konferencia Tudományos Bizottsága

Elnök
Szabó Mária egyetemi tanár (ELTE)
Tagok
Barczi Attila egyetemi docens (SZIE)
Csima Péter egyetemi tanár (BCE)
Csorba Péter egyetemi tanár (DE)
Kertész Ádám egyetemi tanár (EKF)
Kiss Gábor osztályvezető (VM NPT)
Kollányi László egyetemi docens (BCE)
Konkoly-Gyuró Éva egyetemi tanár (NyME)
Lóczy Dénes egyetemi tanár (PTE)
Mezősi Gábor egyetemi tanár (SZTE)
Molnár Zsolt tudományos főmunkatárs (MTA ÖK KÖBI)
Szalai Zoltán egyetemi docens (ELTE)

A konferencia Szervező Bizottsága

Elnök
Horváth Gergely főiskolai tanár
Titkár
Angyal Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Tagok
Csüllög Gábor egyetemi adjunktus
Munkácsy Béla egyetemi adjunktus
Tamás László doktorjelölt
Ujházy Noémi doktorjelölt

A határidőkről, részvételi díjakról, a tervezett tanulmányutakról a II. körlevélben küldünk részletes tájékoztatást.

2014. június 2.

Prof. dr. Szabó Mária
a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Horváth Gergely
a Szervező Bizottság elnöke

VI. Magyar Tájökológiai Konferencia 2015.