Tájékoztatás publikációs lehetőségekről

VI. Magyar Tájökológiai Konferencia 2015. VI. Magyar Tájökológiai Konferencia 2015.
2023. március 28.

Kedves Kollégák!

Ismételten megköszönve sikeres részvételüket a VI. Magyar Tájökológiai Konferencián, az elhangzott előadások, illetve poszterek korábban már jelzett publikációs lehetőségeit illetően az alábbiakról kívánjuk a résztvevőket tájékoztatni.

 1. Többek kérésére a kivonatokat (absztraktokat) egy közös kötetbe kívánjuk összerendezni, amely elektronikus formában a konferencia honlapján lesz elérhető és remélhetőleg önálló ISBN-számmal fog rendelkezni.
 2. A teljes tanulmányokat CD formájában kiadandó, ugyancsak önálló ISBN-számmal rendelkező kötetbe kívánjuk rendezni. Ennek érdekében kérjük az alábbi előírások betartását mindazoktól, akik ebben a kötetben megjelenni szeretnének!
  1. A tanulmányok maximális terjedelme 10 oldal.
  2. A tanulmányok .doc vagy .docx kiterjesztésű fájlban, Times New Roman betűtípussal, 2,5 cm-es margókkal, sorkizártan, új bekezdések esetén  0,5 cm-es behúzással, sorkihagyás nélkül legyenek megírva.
  3. A tanulmány elején 1-1 sorban a szerző(k) neve (vastag betűs írásmóddal), a tanulmány címe (ugyancsak vastag betűs írásmóddal), a szerzők munkahelye és az első helyen szereplő szerző elektronikus levélcíme szerepeljen.
  4. Ezt kövesse egy (helyközökkel együtt) legfeljebb 400 leütésből álló rövid kivonat Összefoglalás címmel magyar nyelven.
  5. Ezt kövesse Kulcsszavak: címmel 4-5 kulcsszó magyar nyelven való megadása.
  6. Ezt kövesse a fejezetekre tagolt tanulmány. A vastag betűs írásmóddal írandó fejezetcímek előtt és után 1-1 sor kihagyandó. Kérjük, elégedjenek meg egy szintű címsor alkalmazásával.
  7. A fontos, kiemelendő szövegrészek dőlt betűs írásmóddal írhatók.
  8. A hivatkozásokban szereplő személynevek a VEZETÉKNÉV + KERESZTNÉV KEZDŐBETŰJE formában (nem magyar személy esetében vesszővel elválasztva), kiskapitális írásmóddal legyenek írva, hasonlóképpen az ábraaláírásokban és az irodalomjegyzékben is.
  9. Ezektől eltekintve minden egyéb formázás mellőzendő.
  10. Az ábraaláírások, valamint a táblázatok, illetve azok címei és esetleges magyarázatai – sorszámmal, pl. 2. ábra, 5. táblázat – a szövegbe a szerző által gondolt helyre legyenek beszerkesztve. Ezekre a szövegben a megfelelő helyen legyen utalás.
  11. Magukat az ábrákat kérjük külön, legalább 300 dpi-s felbontású képfile-ban megküldeni, a file neve tartalmazza a szerző nevét és az ábraszámot (pl. Kiss Lajos 3. ábra.jpg)
  12. Az irodalomjegyzék megjelenítése a Földrajzi Közleményekben alkalmazott módot kövesse.
  13. A tanulmányok beküldési határideje október 31.
   A tanulmányok elektronikus formában Angyal Zsuzsának küldendők a dranzsu@gmail.com címre.

Budapest, 2015. szeptember 14.

A rendezők nevében

Szabó Mária
a konferencia Tudományos Bizottságának elnöke

Horváth Gergely
a konferencia Szervezőbizottságának elnöke

Angyal Zsuzsa
a konferencia Szervezőbizottságának titkára

VI. Magyar Tájökológiai Konferencia 2015.
Csatolások
tajekoztatas-publikacios-lehetosegekrol.pdf