Május 21. csütörtök

9.00-tól regisztráció, folyamatosan a konferencia végéig

10.00-10.15 A konferencia megnyitója

A konferenciát köszönti Dr. Kisfaludi András az ELTE általános rektorhelyettese
A konferenciát megnyitja V. Németh Zsolt, Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős államtitkár

10.15-13.00 Plenáris előadások

10.15-10.45 Molnár Zsolt, Bíró Marianna, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet: Gondolatok a tájpercepció diverzitásáról
10.45-11.15 Konkoly-Gyuró Éva, NYME EMKErdővagyongazdálkodási Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék: A tájkarakter jelentősége a tájkutatásban
11.15-11.45 Mezősi Gábor, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék: A tájtípusok értelmezése és térképezése
11.45-12.15 Kiss Gábor, Földművelésügyi Minisztérium, Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály: Egyedi tájértékeink megőrzése a helyi közösségekkel
12.15-12.45 Kollányi László, BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék: A kastélykertektől a zöld infrastruktúra tervezéséig. A tájtervezés aktuális feladatai és lehetőségei

13.00-14.00 Ebédszünet

14.00-15.40 Szekcióelőadások

Eötvös-terem (É.0.83)– Korszerű módszerek, mérések a tájkutatásban – szekcióelnök: Szilassi Péter

14.00-14.20 Túri Zoltán DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Az objektum alapú képfeldolgozás és a tájökológia kapcsolata
14.20-14.40 Vaszócsik Vilja BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Hazai tájváltozási folyamatok modellezése
14.40-15.00 Balázs Boglárka DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék A belvízborítás távérzékelés alapú idősoros vizsgálata a Rétközben
15.00-15.20 Sárközi Edit – Fülöp Györk – Szikszainé Szigeti Ildikó GeoAdat Szolgáltató Kft. Nem erdőként nyilvántartott fás szárú vegetációval jellemezhető területek mennyiségi becslése földmegfigyelési felderítéssel
15.20-15.40 Varga Orsolya Gyöngyi –Szabó Szilárd DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék CA-Markov modell alkalmazása felszínborítás változásának vizsgálatára Debrecen és Tokaj térségében

Jedlik-terem (É.0.89) – Elméleti tájökológiai, tájföldrajzi kutatások – szekcióelnök: Mezősi Gábor

14.00-14.20 Újházy Noémi 1– Bíró Mariann2

1ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék,

2MTA ÖK Ökológiai és Botanikai kutatóintézet

Helyi gazdálkodók és természetvédelmi szakemberek tájváltozás-percepcióinak összehasonlító vizsgálata
14.20-14.40 Jankó Ferenc NYME KTK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Környezet- és tájváltozás-viták és a hazai vízrendezési munkálatok
14.40-15.00 Csorba Péter DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Magyarország új nemzeti atlaszának tájföldrajzi fejezete
15.00-15.20 Filepné Kovács Krisztina BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Ökoszisztéma-szolgáltatások, tájfunkció-elemzés a térségi jövőkép-alkotásban
15.20-15.40      

Marx-terem (É.0.87.) – Ökoturizmus – szekcióelnök: Karancsi Zoltán

14.00-14.20 Mikházi Zsuzsanna BCE TK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Az ökoturizmus tervezésének sajátosságai
14.20-14.40 Benkhard Borbála Rita DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Látogatóáramlási térkép készítése a Központi-Börzsöny területén
14.40-15.00 Vasvári Mária DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék A turizmus tájökológiai érintettsége a turizmusökológia rendszerben – A Tisza-tó
15.00-15.20 Sulyok Judit – Kántor Szilvia – Strack Flórián PE GTK Turizmus Tanszék A balatoni táj a turizmus térképén – ahogy az utazók látják

15.40-16.00 Kávészünet

16.00-18.00 Szekcióelőadások

Eötvös-terem (É.0.83.) – Korszerű módszerek, mérések a tájkutatásban – szekcióelnök: Szabó Szilárd

16.00-16.20 Bede-Fazekas Ákos1,2 – Czúcz Bálint3 – Somodi Imelda3

1MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ

2BCE TÁJK Kert- és Szabadtervezési Tanszék

3MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

Finom felbontású ökológiai adatbázis létrehozása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára
16.20-16.40 Szalai Zoltán1,2 – Kiss Klaudia2 – Ringer Mariann1 – Horváth-Szabó Kata1 – Németh Tibor3– Madarász Balázs2 – Jakab Gergely2

1ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

2MTA CSFKK Földrajztudományi Intézet

3ELTE TTK Ásványtani Tanszék

Redoxviszonyok dinamikája tájfoltok magterületein és szegélyeiben
16.40-17.00 Somodi Imelda1 – Molnár Zsolt1 – Czúcz Bálint1 – Bede-Fazekas Ákos2,3 – Bölöni János1 – E.Zimmermann, Niklaus4

1MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

2BCE TÁJK Kert- és Szabadtervezési Tanszék

3MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ

4Swiss Federal Research Institute WSL

Magyarország potenciális vegetációjának többrétű térbeli modellezése
17.00-17.20 Szalóki Annamária DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Nehézfémtartalomeloszlás-vizsgálat geoinformatikai módszerek segítségével
17.20-17.40 Szabó Szilárd1 – Bertalan László1 – Novák Tibor2

1DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

2 DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

A tájváltozás időbeli vizsgálatának lehetőségei geoinformatikai és tájmetriai módszerekkel
17.40-18.00 Kiss Tímea – Györgyövics Katalin SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Belső-Somogy homokformáinak elemzése tájmetriai mutatók segítségével

Jedlik-terem (É.0.89.) – Táj- és biodiverzitás, élőhelyek tájváltozásai – szekcióelnök: Illyés Zsuzsanna

16.00-16.20 Bíró Marianna – Bölöni János – Molnár Zsolt MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Hosszú távú élőhely-változási trendek Magyarországon a 18. századtól napjainkig
16.40-17.00 Rakonczai János – Deák József Áron – Ladányi Zsuzsanna SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék A vegetáció válaszreakciói a klímaváltozásra az Alföldön
17.00-17.20 Deák József Áron1 – Rakonczai János1 – Molnár Zsolt2 – Horváth Ferenc2

1SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

2 MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

Élőhelyek klímaérzékenysége, változásai Délkelet-Magyarországon különböző léptékű élőhelytérképeken
17.20-17.40 Szepesváry Csaba – Varga Katalin – Crişan, Andrei – Lengyel Szabolcs MTA ÖK Duna-kutató Intézet Élőhelykomplexumok változásai a Hortobágy „Egyek–Pusztakocsi-mocsarak” tájegységében, különös tekintettel a tájrehabilitáció eredményeire
17.40-18.00 Kiss Márton – Takács Ágnes – Pogácsás Réka – Berkes Lilla – Gulyás Ágnes SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Települési faállományok ökoszisztéma-szolgáltatásainak értékelése Szeged példáján

Marx-terem – Tájváltozás, tájhasználat-változás, táji fenntarthatóság – szekcióelnök: Gyulai Ferenc

16.00-16.20 Szilassi Péter1 – Bata Teodóra1 – Molnár Zsolt2

1SZTE TTIK Természeti földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

2 MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

A táj antropogén átalakítottságának térképezése országos léptékben Magyarország példáján
16.20-16.40 Pinke Zsolt1,2 – Pósa Patrícia1 – Mravcsik Zoltán1 – Gábris Gyula3 – F. Romhányi Beatrix4 – Grónás Viktor 1– Gyulai Ferenc1

1SZIE MKK Természetvédelmi- és Tájökológiai Tanszék

2PTE BTK Újkortörténeti Tanszék

3ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

4KGRE BTK Medievisztika Tanszék

A középkori környezet- és klímaváltozás hatásai a Tiszántúlon: változások a településállomány mintázatában, a földhasználatban és a termesztett növények összetételében
16.40-17.00 Konkoly-Gyuró Éva1 – Tirászi Ágnes1 – Király Géza2 – Balázs Pál1

1NYME EMK Erdővagyon-gazdálkodási Intézet

2NYME EMK Geomatika, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Felszínborítás-változások a történelmi Magyarország tájain a 19. század közepétől napjainkig
17.00-17.20 Szilassi Péter SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Felszínborítás- és a tájmintázat-változások és azok hajtóerői Magyarországon 1990-2012 között
17.20-17.40 Mika János – Rázsi András – Utasi Zoltán EKF Földrajz és Környezettudományi Intézet Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék A szőlőtermesztést meghatározó éghajlati elemek változásai Észak-Magyarországon
17.40-18.00 Plásztán József DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Az utóbbi 60 év tájváltozása a Berettyó folyó szeghalmi mederszakaszán

18.30.-23.00 Fogadás – helyszíne: Trófea Grill Étterem (1117 Budapest Hauszmann Alajos u. 6/b.)

2015. május 22. péntek

9.00-11.00 Szekcióelőadások

Eötvös-terem (É.0.83.) – Korszerű módszerek, mérések a tájkutatásban – szekcióelnök: Lóczy Dénes

9.00-9.20 Tanács Eszter1 – Kiss Márton1 – Cseh Viktória2

1SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

2SZTE TTIK Ökológiai Tanszék

Különböző intenzitással kezelt erdők szénmegkötési potenciálja a Maros hullámterében
9.20-9.40 Balázs Pál1 – Banzhaf, Ellen2

1NYME EMK Erdővagyon-gazdálkodási Intézet

2UFZ Department Stadt- und Umweltsoziologie

Lipcse zöldfelületi rendszerének összekapcsoltsága és fejlesztési lehetőségei
9.40-10.00 Tamás László – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Szabó Mária ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Bányászat eredményezte tájterhelés a Medves-vidéken
10.00-10.20 Pogácsás Réka – Kiss Márton SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Mobileszköz-applikáció fejlesztése városökológiai vizsgálatokhoz
10.20-10.40 Barkóczi Norbert Gábor– Szabó Gergely DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Pilóta nélküli légi járművek használata a tájkutatásban

Jedlik-terem (É.0.89.) – Táj- és biodiverzitás, élőhelyek tájváltozásai – szekcióelnök: Szabó Mária

9.00-9.20 Molnár Dénes1 – Folcz Ádám1,2

1NYME EMK Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet

2Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

A folyamatos erdőborítás a biológiai sokféleség megőrzéséért
9.20-9.40 Berki Imre – Teleki Balázs NYME EMK Környezet- és Földtudományi Intézet Csökkenő növényi diverzitás erdeinkben?
9.40-10.00 Szabados Klára1 – Vinkó Tamás2

1Tartományi Természetvédelmi Intézet, Újvidék

2Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Pannon szikesek fragmentációja és veszélyeztetettsége a Vajdaságban
10.00-10.20 Ortmann-né Ajkai Adrienne1 – Lóczy Dénes2

1PTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet

2PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézet

Dráva holtágak vegetációtörténete – Mit mondanak a meglévő adatok?
10.20-10.40 Vincze Ildikó1,2 – Orbán Ildikó3 – Birks, Hilary H.3 –Pál Ilona1,2 – Hubay Katalin4 – Marinova, Elena 5 – Jakab Gusztáv6,7 – Braun Mihály4 – Biró Tamás8 – Danau, Claudia9 – Finsinger, Walter 10 – Magyari Enikő K.1,11

1MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

2ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

3University of Bergen, Department of Biology

4MTA-ATOMKI Hertelendy Ede Környezetanalitikai Laboratórium

5Royal Belgian Institute of Natural Sciences

6SZIE GAEK Környezettudományi Intézet

7MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet

8ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

9APNR

10Centre for Bioarcheology and Ecology

11Seminar of Geography and Education, University of Cologne

Késő-glaciális és holocén erdőhatár-változások a Déli-Kárpátokban: klimatikus és emberi hatás a Retyezát-hegység déli lejtőjén
10.40-11.00 Prokos Hedvig1 – Dezső József1 – Halász Amadé2 – Tóth Gabriella1 – Lóczy Dénes1

1PTE TTK Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék

2PTE TTK Földtani és Meteorológiai Tanszék

Egy holtág menti erdő evapotranspirációjának becslése és annak hatása a vízforgalomra

Marx-terem (É.0.87.) – Tájváltozás, tájhasználat-változás, táji fenntarthatóság – szekcióelnök: Malatinszky Ákos

9.00-9.20 Dobos Anna1 – Molek Ádám József2

1EKF TTK Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék

2EKF TTK Tájkutatások-természetvédelem Tehetséggondozó Műhely

A Nagy-Eged-hegy tájhasználat-változásainak és tájvédelmi feladatainak elemzése
9.20-9.40 Vass Róbert1- Hernész Péter2- Kiss Tímea2 1NYF Turizmus és Földtudományi Intézet 2SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék A Beregi-sík fluviális formálódása és a formakincs hatása a tájhasználatra
9.40-10.00 Bertalan László DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Intenzív kanyarulatfejlődés táji hatásai a Sajó mentén
10.00-10.20 Csemez Attila BCE TK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Tájökológiai tévcselekedetek Óbudán
10.20-10.40 Bottlik Zsolt1-Telbisz Tamás2-Mari László2-Imecs Zoltán3

1ELTE TTK Regionális tudományi Tanszék 2ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

3BBTE FK Magyar Földrajzi Intézet

Mócvidék – Táji adottságok és életmód egy átalakuló világban

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-13.00 Poszterszekció – levezető elnök: Mika János

Angyal Zsuzsanna1 – Kardos Levente2 – Sepsi Panna2

1ELTE TTK Környezettudományi Centrum

2BCE KETK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

A városi zöldfelületek hatásának vizsgálata a levegőminőség szempontjából
Arany Ildikó1 – Aszalós Réka1 – Blik Patrik2 – Lazányi Orsolya3 – Lelleiné Kovács Eszter1 – Kelemen Eszter2,3 – Kertész Miklós1 – Szalai Tamás2 – Vári Ágnes1 – Czúcz Bálint1

1MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

2SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

3ESSRG Kft.

A méz, mint ökoszisztéma-szolgáltatás térképes megjelenítése a Kiskunsági-homokhátságon
Árgyelán Tímea BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Parlagterületek kialakulása a recesszió hatására
Balázs Pál – Konkoly-Gyuró Éva NYME EMK Erdővagyon-gazdálkodási Intézet Az Őrség határai történelmi források, tájkarakter-felmérési eredmények és a lakosság megítélése alapján
Barczi Attila1 – Centeri Csaba1 – Csontos Péter2 – Malatinszky Ákos1

1SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

2MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

A Tájökológiai Lapok első 13 éve
Bede Ádám1,2 – Csathó András István3 – Czukor Péter1 – Szilágyi Gábor4 – Sümegi Pál2,5

1Móra Ferenc Múzeum

2SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

3MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

4HNP Igazgatóság

5MTA BTK Régészeti Intézet

A hortobágyi Ecse-halom tájtörténeti vázlata
Biró Marianna – Molnár Zsolt MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet A kiskunsági homokhátság élőhelyeinek átalakulása az elmúlt két évszázadban
Dobos Anna1 – Pásztor László2 – Laborczi Annamária2 – Takács Katalin2 – Piskóti-Kovács Zsuzsa3 – Hegyi Balázs3 – Hegyi Péter Tamás4 – Zelei Zoltán4 – Daragó Gabriella4 – Tari Georgina4

1EKF TTK Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék

2MTA ATK TAKI Környezetinformatikai Osztály

3EKF Agria-Innorégió Tudáscentrum

4EKF TTK Földrajzi és Környezettudományi Intézet

Talajtérképezési eredmények bemutatása Egri-Bükkaljai településeken
Farkas Jenő Zsolt – Kovács András Donát MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Tájhasználati változások a rendszerváltozást követően alföldi védett területek példáján
Kató Eszter – Módosné Bugyi Ildikó BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Természetszerű növényalkalmazás bányákban
Kertész Miklós1 – Czúcz Bálint1 – Lelleiné Kovács Eszter1 – Arany Ildikó1 – Kelemen Eszter2 – Lazányi Osolya2 – Biró Marianna1 – Aszalós Réka1

1 MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

2ESSRG Kft.

Madárdiverzitás, mint ökoszisztéma-szolgáltatás indikátorbecslése
Kovács Réka Tímea1 – Kollárik Cintia1 – Koczur Szilvia1 – Völgyesi Péter1 – Angyal Zsuzsanna2 – Szabó Csaba1

1ELTE TTK FFI Litoszféra Fluidum Kutató Labor

2ELTE TTK Környezettudományi Centrum

A Salgótarjáni acélgyár salakhányójának előzetes környezet-geokémiai vizsgálata
Lázár Dóra – Weidinger Tamás ELTE TTK Meteorológiai Tanszék A WRF-CMAQ csatolt időjárási terjedési modell hazai adaptálása és ökológiai alkalmazási lehetőségei
Lepesi Nikolett1 – Botta-Dukát Zoltán2 – Somodi Imelda2

1ELTE TTK Biológia Doktori Iskola

2 MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

Prediktív modellek valószínűségi becsléseinek binarizálási lehetőségei a NATéR elemzések megalapozására
Mészáros Szilvia – Gergely Attila BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Útfejlesztés táji hatásai hazai mintaterületeken
Mészáros Szilvia – Boromisza Zsombor – Módosné Bugyi Ildikó BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Kavicsbányatavak fenntartási gyakorlata hazai példák alapján
Mika János – Utasi Zoltán – Tóth Antal EKF Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék Völgyalji városaink néhány jellemzője
Miókovics Eszter1 – Rozner György2

1PE GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék

2BFNPIgazgatóság

Úszólápok nyomai, eltűnésük okai: vizes élőhelyek tájrehabilitációs lehetőségei a Nagyberekben
Módosné Bugyi Ildikó – Kató Eszter BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Bányák szerepe a zöld infrastruktúra fejlesztésében
Nádasy László BCE TÁJK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék A vízi turizmus és a természetvédelem kapcsolata a Bodrog hazai szakaszán
Szentesné Sutyinszki Zsuzsanna – Szentes Szilárd SZIE MKK Növénytani Tanszék A Sternbergia colchiciflora előfordulása kondorosi mezsgyékben
Takács Márton – Malatinszky Ákos SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék A Szigetköz legnagyobb törzskerületű fái
Trenyik Petra1 – Szirmai Orsolya2 – Barczi Attila1 – Czóbel Szilárd1

1SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

2SZIE Botanikus Kert

Védett kocsánytalan tölgyes állomány egészségi állapotának vizsgálata
Varga Anna1 – Szalay Péter2 – Samu Zoltán Tamás3 – Saláta Dénes2 – Biró Marianna1 – Molnár Zsolt1 – Horváth Ferenc1 – Bölönyi János1

1MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

2SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

3PE GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék

A magyarországi fás legelők és legelőerdők állapota és értékelése
Vinkó Tamás1 – Szabados Klára2

1Palics-Ludas Közvállalat, Palics

2Tartományi Természetvédelmi Intézet, Újvidék

A vízparti növényzet állapotának javítása a Palicsi-tavon

13.00.-14.00 Ebédszünet

14.00-16.00 Szekcióelőadások

Eötvös terem (É.0.83.) – Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció, kultúrtájak – szekcióelnök: Csemez Attila

14.00-14.20 Pádárné Török Éva BCE TÁJKTájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Tájhasználat és tájvédelem összefüggései a településrendezési tervekben
14.20-14.40 Földi Zsófia BCE TÁJKTájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Településszegély-rendezés ökológiai vonatkozásai
14.40-15.00 Szilvácsku Zsolt-Dancsokné Fóris Edina BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Tájökológiai szempontok a helyi vidékfejlesztési stratégiákban
15.00-15.20 Valánszki István BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Tájindikátorok használata a vidékfejlesztésben
15.20-15.40 Telbisz Tamás1-Mari László1 – Bottlik Zsolt2 – Imecs Zoltán3 – Petrvalská Alena4 – Kőszegi Margit2

1ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

2ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

3BBTE FK Magyar Földrajzi Intézet

4University of Pavol Jozef Šafárik, Kassa

Karszt és társadalmi kapcsolatok összehasonlító elemzése
15.40-16.00 Malatinszky Ákos SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék Természeti értékek éghajlati alkalmazkodásának segítése: szükségesség és módszerek

Jedlik-terem (É.0.89.) – Táji értékek, táj- és természetvédelem, tájesztétika – szekcióelnök: Konkoly-Gyuró Éva

14.00-14.20 Duhay Gábor FM ETE Szakértői Testület A tájvédelem elméleti és gyakorlati kérdései
14.20-14.40 Rákóczi Attila – Barczi Attila SZIE MKK Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék Az agrártámogatások szankcionálisi rendszerének tájvédelmi hatásai
14.40-15.00 Varga Anna1 – Heim Anita2 – Molnár Zsolt1

1MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

2University of Helsinki

A hagyományos ökológiai tudás természetvédelembe való integrálásának háttértényezői és lehetőségei
15.00-15.20 Tóth Csaba Albert1 – Novák Tibor József2

1DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

2DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Kunhalmok területhasználat-változásának tájökológiai következményei
15.20-15.40 Balázs Réka1 – Kustár Rozália2

1KNP Igazgatóság

2Dunatáj Értékeiért Nonprofit Zrt.

Halmok az évszázadok sodrásában – halmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása a Duna-Tisza közén
15.40-16.00 Bede Ádám1,2

1,Móra Ferenc Múzeum

2SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

A közép-tiszántúli halmok természeti állapotának felmérése és értékelése

Marx-terem (É.0.87.) – Táj, víz, talaj, energia, hulladék – szekcióelnök: Angyal Zsuzsanna

14.00-14.20 Angyal Zsuzsanna – Karlik Máté ELTE TTK Környezettudományi Centrum Városi talajok talajtani és környezet-egészségügyi vizsgálata a területhasználat tükrében Budapest XI. kerületében
14.20-14.40 Szabó Judit1 – Jakab Gergely2

1ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

2MTA CSFKK Földrajztudományi Intézet

Talajművelés és a táj vízkészlete
14.40-15.00 Ladányi Zsuzsanna – Blanka Viktória – Szilassi Péter – Sipos György – Szatmári József SZTE TTIK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Aszály- és belvíz-érzékenység, valamint azok társadalmi megítélése közötti kapcsolat vizsgálata a Dél-Alföldön
15.00-15.20 Károlyi Fanni1 – Angyal Zsuzsanna1 – Kardos Levente2

1ELTE TTK Környezettudományi Centrum

2BCE KETK Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Budapesti kisvízfolyások vízminőségi paramétereinek vizsgálata

16.00-16.30 Kávészünet

16.30-18.10 Szekcióelőadások

Eötvös-terem (É.0.87.) – Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció, kultúrtájak – szekcióelnök: Duhay Gábor

16.30-16.50 Illyés Zsuzsa – Pádárné Török Éva – Földi Zsófia – Kató Eszter – Nádasy László BCE TK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Települések tervezési ökotípusai
16.50-17.10 Dóka Richárd KNP Igazgatóság Tájökológiai szempontok érvényesítése Duna-Tisza közi tájrehabilitációk tervezése során
17.10-17.30 Boromisza Zsombor – Pádárné Török Éva BCE TK Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Természetközeli vagy kiépített part: partrehabilitáció a résztvevők szemével
17.30-17.50 Lóczy Dénes1 – Dezső József1 – Halász Amadé1 – Czigány Szabolcs1 – Ortmann-né Ajkai Adrienne2

1PTE TTK Földrajzi Intézet

2PTE TTK Biológiai Intézet

Árterek rehabilitációs potenciáljának meghatározása Dráva-menti példán
17.50-18.10 Ambrus Tünde Sapientia EMTE Műszaki és Társadalomtudományi Kar A tízes kultúrtáj kialakulása és változása Székelyföld térszerkezetében – Dezurbanizáció hatása a csíkszentléleki falutízesekre

Jedlik-terem (É:0.89.) – Táji értékek, táj- és természetvédelem, tájesztétika – szekcióelnök: Horváth Gergely

16.30-16.50 Szilvácsku Zsolt BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Szabályozás részvétel egyensúlya a nemzeti parkok és a natúrparkok példáján
16.50-17.10 Sallay Ágnes BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék Tájértékek a Zichy birtokokon
17.10-17.30 Karancsi Zoltán1 – Horváth Gergely2

1SZTE JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

2ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

Környezetesztétikai vizsgálatok különböző településtípusokon
17.30-17.50 Gyarmathy István1, 2 1HNP Igazgatóság, 2NyME Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola A fényszennyezés ökológiai természetvédelmi aspektusai, csillagos égbolt parkok

Marx-terem – Táj, víz, talaj, energia, hulladék – szekcióelnök: Csüllög Gábor

16.30-16.50 Munkácsy Béla, Tamás László, Hrenkó Izsák, Meleg Dániel, Harmat Ádám ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék A szélenergia alkalmazási lehetőségei a Bükk LEADER térségben a tájvédelem tükrében
16.50-17.10 Juhász-Dóra Katalin1 – Michalkó Gábor2 – Ásványi Katalin1 – Jászberényi Melinda1

1BCE MMI Turizmus Központ

2MTA CSFKK Földrajztudományi Intézet

A megújuló energia szerepe a szállodai versenyképességben
17.10-17.30 Czékus Borisz Megatrend Tudományegyetem,Bioélelmiszer-termelői Kar, Belgrád-Topolya Szabadka ökológiája ifjúsági és hulladék szemszögből

18.30-19.30 Műhelybeszélgetés a tájtudomány oktatásáról – vitavezető: Csorba Péter

A VI. Tájökológiai Konferencia támogatói: