A tanulmánykötetet és az előadások kivonatait innen tudja letölteni:

Tanulmánykötet letöltése
A Budapesten 2015. május 21-23. között megrendezett  VI. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásai
Kivonatok letöltése
A Budapesten 2015. május 21-23. között megrendezett  VI. Magyar Tájökológiai Konferencia előadásainak kivonata

 

A tanulmányok külön is letölthetők a tanulmány címére kattintva:

TanulmányOldal
Horváth Gergely - szerkesztő
Címlap - tartalomjegyzék
 
Angyal Zsuzsanna – Kardos Levente – Sepsi Panna
A városi zöldfelületek hatásának vizsgálata a levegőminőség szempontjából
4
Boromisza Zsombor – Pádárné Török Éva
Természetközeli vagy kiépített tópart: partrehabilitáció a résztvevők szemével
10
Czékus Borisz
Szabadka ökológiája ifjúsági és szemét szemszögből
20
Filepné Kovács Krisztina
Ökoszisztéma-szolgáltatások és tájfunkció-elemzés a térségi jövőképalkotásban
25
Gyarmathy István
A fényszennyezés ökológiai-természetvédelmi aspektusai, csillagoségbolt-parkok
34
Györgyövics Katalin – Kiss Tímea
Belső-Somogy eolikus homokformáinak térbeli elemzése tájmetriai paraméterek segítségével
42
Karancsi Zoltán – Hornyák Sándor – Horváth Gergely
Környezetesztétikai vizsgálatok különböző településtípusokon
54
Karlik Máté – Angyal Zsuzsanna
Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel a talajhasználat tükrében Budapest XI. kerületében
65
Kató Eszter – Módosné Bugyi Ildikó
Természetszerű növényalkalmazás bányákban
73
Konkoly-Gyuró Éva
A tájkarakter jelentősége a tájkutatásban
78
Konkoly-Gyuró Éva – Balázs Pál – Tirászi Ágnes – Király Géza
Felszínborítás-változások a történelmi Magyarország tájain a 19. század közepétől napjainkig
87
Lóczy Dénes – Dezső József – Halász Amadé – Czigány Szabolcs – Ortmann-né Ajkai Adrienne
Árterek rehabilitációs potenciáljának meghatározása Dráva menti példán
97
Mészáros Szilvia – Boromisza Zsombor – Módosné Bugyi Ildikó
Kavicsbányatavak fenntartási gyakorlata hazai példák alapján
105
Mikházi Zsuzsanna
Az ökoturizmus tervezésének sajátosságai
114
Módosné Bugyi Ildikó – Kató Eszter
Bányák szerepe a zöld infrastruktúra fejlesztésében
123
Nádasy László
A víziturizmus és a természetvédelem kapcsolata a Bodrog hazai szakaszán
131
Pogácsás Réka – Kiss Márton Dániel
Mobileszköz-applikáció fejlesztése városökológiai vizsgálatokhoz
137
Prokos Hedvig – Dezső József
Egy holtág menti erdő hatása a vízforgalomra
144
Sulyok Judit – Kántor Szilvia – Strack Flórián
A balatoni táj az utazók térképén – ahogy az utazók látják
152
Tamás László – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Szabó Mária – Munkácsy Béla – Budai Edina – Harmat Ádám
Bányászat eredményezte tájterhelés a Medves-vidéken
157
Telbisz Tamás – Mari László – Bottlik Zsolt – Imecs Zoltán – Petrvalská Alena – Kőszegi Margit
Karszt és társadalom kapcsolatainak összehasonlító elemzése
167
Trenyik Petra – Szirmai Orsolya – Barczi Attila – Demeter András – Czóbel Szilárd
Védett kocsánytalan tölgyes állomány egészségi állapotának vizsgálata
177
Valánszki István
Tájindikátorok használata a vidékfejlesztésben
183
Vaszócsik Vilja
Hazai tájhasználat-változási folyamatok modellezése
190

A VI. Tájökológiai Konferencia támogatói: